Niečo o mne

Volám sa Martin Furmanik a narodil som sa 23. 8. 1989 v Žiline. V roku 1998 som sa presťahoval do Spišských Vlách a v roku 2002 do Danišoviec (okr. Spišská Nová Ves). Momentálne žijem v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 2004 - 08 som navštevoval Gymnázium J. F. Rimavského v Levoči. V rokoch 2008 - 2013 som študoval históriu na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2016 som získal titul PhD. v odbore Slovenské dejiny na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach a v roku 2020 titul PhDr. na katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti pracujem v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Publikoval som viacero štúdií, článkov a recenzií vo vedeckých časopisoch, zborníkoch v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Všetky sú dostupné na stránke http://independent.academia.edu/MartinFurmanik. Píšem tiež popularizačné historické články na rôzne témy. Publikoval som v periodikách Téma, Pravdivá história, Historická revue, MY Noviny východu, MY Noviny Spiša, MY Popradské noviny, Informátor (Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves), Cesta plus, Dotyky, RAK, Fraktál a vedeckých periodikách Český časopis historický, Historický časopis, Demografie, Človek a spoločnosť, Acta Academiae Agriensis, Studia historica Nitriensia, Acta Historica Neosoliensia, Dejiny (časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove), Acheron. Dohromady ide o 20 periodík rôznych žánrov. V roku 2008 som dokončil román Modus vivendi et mori. V roku 2009 boli dokončené romány Nešťastné náhody neexistujú a Stabilita Republiky a v roku 2011 román Zámočníci. Okrem toho som napísal niekoľko poviedok z ktorých viaceré vyšli v literárnych časopisoch RAK, Dotyky a Fraktál. Niekoľko románov, poviedok a básní je možné prečítať si na tejto stránke. Román Stabilita Republiky si môžete kúpiť v každom dobrom kníhkupectve. V roku 2018 vydalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi moju vedeckú monografiu "Spiš a vznik Československej republiky" a v roku 2020 kolektívnu vedeckú monografiu "Dejiny Rusínov na Spiši" (v spoluautorstve s ďalšími kolegami). Tieto knihy je možné zakúpiť v spomínanom múzeu. V roku 2020 som vydal v spoluatorstve s Miroslavom Števíkom popularizačnú publikáciu "Putovanie dejinami Spiša," ktorú je možné zakúpiť okrem iného v kníhkupectve Alterego.